OPPDRAGSFILM

Stratgisk bruk av filmmediet styrker innovasjonsprosessen ved at man bedre får kommunisert konseptene til viktige aktører i de ulike fasene. Vår visjon er at organisasjoner skal oppdage hvor godt film fungerer som en integrert del av kommunikasjonen. Vi har lang erfaring med produksjon av informasjonsfilm, produktfilm og opplæringsfilm. Vi har tilegnet oss en effektiv arbeidsflyt som sikrer kostnadeffektiv produksjon.