Flere titler på Fagfilm

2017-11-a.jpg

Når stadig flere skoler bruker Fagfilm gir det budsjetter til å øke produksjonen. Fra å ha publisert 15-20 nye filmer årlig vil vi nå publisere nær det dobbelte, rundt 30 nye filmer årlig, og i høst er vi kommet godt i gang med det.

Den nye kategorien “For lærere” vil motta en stor andel av disse filmene. Tips og teori for karrierefaget vil være en viktig del av Fagflm framover. Våren 2018 kommer også film om praktisk gjennomføring av rådgiversamtaler, med eksempler.

Vi vil også prioritere å ha relativt nye filmer fra VG1 på de ulike utdanningsprogrammene. Før jul kommer vi med nyinnspillinger på Naturbruk og Bygg- og anleggsfag. Noen VG2-filmer og noen yrker vil forsvinne eller bli spilt inn på nytt, men vi ønsker primært at filmdatabasen skal favne over så mange yrker og kompetanser som mulig. Heller mange filmer enn at alle skal være helt nye. Synspunkter på det? Send oss gjerne en epost

Lenke til Fagfilm finner du her

Bruk Chrome eller Firefox som nettleser for PC.